Disclaimer

Op de internetpagina getoonde informatie wordt door Lodeek met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de internetpagina wordt gepubliceerd of waartoe via de internetpagina toegang wordt geboden.

Lodeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de internetpagina van Lodeek.
Lodeek behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien deze door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Lodeek.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.
disclaimer | algemene voorwaarden      
algemene_voorwaarden.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
INTRODUCTIE | CREDITMANAGEMENT | CONTACT       
introductie.htmlcreditmanagement.htmlcontact.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2
>